Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukainen seloste

REKISTERINPITÄJÄ

Cradia Oy

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

yritys@haatori.fi

REKISTERIN NIMI

blog.haatori.fi:n rekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

blog.haatori.fi ei kerää rekisteriinsä henkilötietoja.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään käyttäjien sinne lisäämiä vitsejä sekä lisäysten yhteydessä valinnaisena tietona vitsin lisääjän nimimerkki.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

blog.haatori.fi -sivuston kävijät.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

blog.haatori.fi ei käytä tai hyödynnä aineistoa muuhun kuin ydintoimintansa mukaiseen tarkoitukseen.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri on niiden Cradia Oy:n omaan henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden käytössä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

TARKASTUSOIKEUS

blog.haatori.fi:n rekisteriin ei kerätä henkilötietoja.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

blog.haatori.fi:n rekisteriin ei kerätä henkilötietoja.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

blog.haatori.fi:n rekisteriin ei kerätä henkilötietoja.

Share